Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 26 دی 1397

مراسم توديع و معارفه مهندس سید جعفر حجازی و حسن مقاری برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، مراسمی امروز شنبه مورخ 16/5/95 به منظور توديع مهندس سید جعفر حجازی و معارفه حسن مقاری، برگزار گردید. در این مراسم سید مهرداد طباطبایی معاونت اجرایی و جمعی از معاونین و مدیران مرکز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، مهندس سید جعفر حجازی که پيش از اين سمت مدیریت امور دانشجویی را برعهده داشت، به عنوان مدیریت استقرار و راهبری نظام آموزشی مبتنی بر استاندارد EASA معرفي گردید.

گفتني است؛ حسن مقاری نیز به سمت مدیر امور دانشجویی منصوب شد.

DSC05263 1