Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 18 بهمن 1401

حضور موفق مدیر برنامه ترین ایر پلاس دانشکده در سمپوزیوم منطقه ای ICAO در دهلی نو

به دعوت رسمی ICAO استاد فرجی بعنوان کارشناس خبره ICAO جهت سخنرانی و مدیریت تیم سخنرانان Panel6  از تاریخ 17 تا 20 نوامبر 2015 در دهلی نو حاضر شدند و با ارائه مطلوب سخنرانی در جمع نمایندگان بالغ بر 29 کشور افتخار دیگری برای ایران و دانشکده کسب نمودند. لازم به ذکر است طی مراسم خاصی لوح عضویت ( دوره سه ساله دوم) توسط Diego Martine Mr. (مدیر برنامه جهانی ترین ایر پلاس) و Arun Mishra Mr. (رئیس دفتر منطقه ای آسیایی جنوب شرق ICAO) به جناب آقای فرجی (مدیر برنامه ترین ایر پلاس ایران) اهداء گردید.
چکیده برنامه این سمپوزیوم در فایل پیوست موجود است.