حضور دانشکده در پنجمین نمایشگاه صنایع هوایی و فضایی

 به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری پنجمین نمایشگاه ملی توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایران در محل ترمینال حجاج فرودگاه مهر آباد دایر است.


بنابراین گزارش در این نمایشگاه 162 شرکت دانش بنیان داخلی آخرین دستاوردهای خود در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما، مخابرات هواپیمایی، تجهیزات، قطعات، الکترونیک، رادار و سامانه های هوایی فضایی را به معرض نمایش عموم گذاشته است.این نمایشگاه از 29 مهر لغایت 2 آبان دایر می باشد.