سرپرست جديد گروه آموزشي مخابرات هواپيمايي منصوب شد.

 

سرپرست گروه آموزشي مخابرات هواپيمايي منصوب گرديد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری : دكتر حسين قنبري رياست دانشكده دكتر محمد رشتيان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست گروه مخابرات هواپيمايي منصوب كرد.

دربخشي از اين ابلاغ آورده شده است:

به موجب اين ابلاغ و با حفظ سمت"سرپرستي گروه آموزشي مخابرات هواپيمايي " به جنابعالي محول مي گردد.

اميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.