قابل توجه متقاضیان شرکت در امتحان اداره استاندارد سازمان

اطلاعیه
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری و به دلیل تراکم تعداد Applicationها، آن سازمان تا اطلاع ثانوی Application جدیدی نمی‌پذیرد.
دوره‌های کوتاه مدت