چهارمين نمايشگاه توانمنديهاي صنايع هوايي و فضايي

چهارمين نمايشگاه توانمنديهاي صنايع هوايي و فضايي ايران 5 الي 8 آذر 92 - از غرفه دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري ديدن فرماييد.A6