مراسم روز زن، معلم و روز جهانی کارگر

گزارش تصویری از مراسم روز شنبه 92/02/14 به مناسبت روز زن، روز معلم و روز جهانی کارگر

 

[widgetkit id=5]