اعضای کارگروه آموزش های آزاد دانشکده منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: دکتر قنبری ریاست دانشکده صنعت هواپیمایی کشور در حکمی آقایان محمد رضا زارع،جواد پرستاری، فرهاد حنفیان، عباس مسیبی، بهروز دانسفهانی، سعید خلبانی و یحیی چاقویی را به مدت یک سال به عنوان کارگروه آموزش های آزاد تعیین کردند.
در این احکام آمده است: با توجه به تجارب ارزنده و در راستای افزایش سهم دانشکده در ارائه آموزش های آزاد موجود در صنعت هوانوردی به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان « عضو کارگروه آموزش های آزاد » تعیین می نمایم.