محکومیت کشتار شیعیان در پاکستان

در پی کشتار شیعیان بی گناه در پاکستان،  دانشگاه های سراسر ایران با تجمع و صدور بیانیه اعتراض خود را به این جریانات خشونت گرا اعلام کردند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعت هواپیمایی کشوری: کشتار شیعیان در پاکستان از جمله اقدامات وحشیانه فرقه های سلفی و وهابی در پاکستان است که سبب کشته شدن جمعیتی از شیعیان در مسجد در حال اقامه نماز جمعه شده است.
حوزه های علمیه قم به نشان اعتراض از این اقدام غیر انسانی روز شنبه 19 اسفندماه سال جاری را تعطیل اعلام کردند؛ در همین راستا برخی از دانشگاه های سراسر کشور با تجمع و صدور بیانیه از این اقدام وحشیانه ابراز تاسف کردند و خواستار رسیدگی و توجه سازمان های صلح بین الملل شدند.
در همین راستا آیت الله العظمی وحید خراسانی در بیانیه ای این جنایت وحشتناک را محکوم کرد و گفت: با کشتار شیعیان در پاکستان و بحرین آبرویی برای سازمان ملل و طرفداران حقوق بشر در آمریکا و اروپا باقی نمانده است.
ایشان در درس تفسیر خود با اشاره به حادثه کشتار مردان و زنان و کودکان در پاکستان و بحرین از این اقدام خود به عنوان خدمتی ناچیز به عزیزانی که مظلومانه به جرم انتساب به اهل بیت پیامبر به شهادت رسیدند یاد کردندو درس روز شنبه را تعطیل اعلام کردند.
آیت الله العظمی وحیدخراسانی با اشاره به موادی از اعلامیه حقوق بشر تصریح کردند: بر طبق این اعلامیه همه انسانها در حرمت و حقوق برابرند چه رئیس جمهور امریکا و چه یک زن روستایی در پاکستان. آیا واقعا حرمت رییس جمهور امریکا و ملکه انگلیس با آن کسانی که تحت ستم حکام حلقه به گوش آنان دست و پا می زنند و از کمترین حقوق انسانی محرومند برابر است؟ آیا رواست که تمام ثروت یک کشور در اختیار یک خانواده باشد و عده ای سالها بدون محاکمه در زندانهای آن کشور از حقوق انسانی محروم باشند؟
ایشان با اشاره به ادعای منشور ملل متحد در مورد این که برای اولین بار چنین مطالبی به صورت قانون در آمده، افزودند:امیر المومنین که تمام دارایی ممالک اسلامی در اختیارش بود هنگام افطار به نان جو و نمک اکتفا می کرد. مقداری که از بیت المال به فرزندش، سبط اکبر پیامبر داد سه دینار بود و همان مقدار را به یک حبشی سیاه پوست عطا کرد. این حقوق بشر است یا آنچه شما ادعا می کنید؟
آیت الله العظمی وحیدخراسانی افزودند: اولین مظلوم و رادمرد عالم بشریت پیراهنی را که برای خدمتگزار خود خرید گرانتر از پیراهنی بود که برای خود خرید و هنگامی که آن خدمتگزار خواست که پیراهن بهتر را به حضرت بدهد فرمود: تو جوان هستی و بر من عمری گذشت مراعات حال تو اولی است. این است حقوق بشر یا آنچه در سازمان ملل جریان دارد؟
پایه گذار حقوق بشر، شما سازمانهای بین المللی هستید که در مقابل کشتار کودکان و زنان سکوت کرده اید یا آن کسی که تا پیرمرد نصرانی را در حال گدایی دید فرمود: تا زمانی که جوان بود از او کار کشیدید و به پیری که رسید رهایش کردید؟ و برایش از بیت المال حقوق تعیین کرد.