برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشکده

برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشکده
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری : کرسی آزاد اندیشی به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با موضوع رابطه با آمریکا ؛ آری یا خیر؟ در آمفی تئاتر دانشکده صنعت هواپیمایی در روز سه شنبه مورخ 15/12/91 ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد.
لازم به ذکراست ؛ سخنران این کرسی آزاد اندیشی در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ؛ منصور مطلبی دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی، مشاور ریاست صدا و سیما خواهند بود.