تاریخ مراجعه و مدارک لازم جهت ثبت نام نهایی متقاضیان شرکت در دوره های آزاد

به اطلاع متقاضیان شرکت در دوره‌های آزاد «تعمیر و نگهداری موتور و بدنه هواپیما» و «اویونیک» که در سایت مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور (دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری) ثبت نام کرده‌اند می‌رساند این متقاضیان جهت ثبت نام نهایی می‌بایست در روزهای زیر به دانشکدۀ صنعت هواپیمایی کشوری به نشانی: مهرآباد، خیابان معراج بخش آموزش‌های آزاد مراجعه کنند:
شنبه 91/11/28 : متقاضیان دیپلمه شرکت در دوره دوساله اویونیک
یک شنبه 91/11/29 : متقاضیان دیپلمه شرکت در دوره دوساله تعمیر و نگهداری موتور و بدنه هواپیما
دو شنبه 91/11/30 : متقاضیان شرکت در دوره‌های فشرده و تطبیقی اویونیک (دارای مدرک کاردانی و کارشناسی و بالاتر)
سه شنبه 91/12/01: متقاضیان شرکت در دوره‌های فشرده و تطبیقی تعمیر و نگهداری موتور و بدنه هواپیما (دارای مدرک کاردانی، کارشناسی و بالاتر)
مدارک مورد نیاز:
کپی آخرین مدرک تحصیلی
کپی شناسنامه و کارت ملی
یک قطعه عکس
فیش واریز مبلغ یک میلیون تومان به حساب دانشکده (حساب 0105772292002)
توجه: متقاضیان شرکت در دوره‌های تطبیقی اویونیک و تعمیرو نگهداری علاوه برمدارک بالا می‌بایست کپی مدرک کارشناسی و یا کاردانی، و کپی ریز نمرات را همراه داشته باشند و به واحد ثبت نام ارائه کنند.
توجه: متقاضیان شرکت در دوره‌های فشرده 600 ساعته تعمیر و نگهداری که دارای مدرک کاردانی و یا کارشناسی مکانیک هستند و متقاضیان شرکت در دوره فشرده 400 اویونیک که دارای مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته برق هستند می‌بایست علاوه بر آخرین مدرک تحصیلی گواهی مبنی بر سه سال سابقه کار فنی در شرکت‌های هواپیمایی را هم به همراه داشته باشند. در غیر اینصورت این متقاضیان باید در دوره تطبیقی ثبت نام نمایند.
متقاضیان باید در روز ثبت نام مبلغ یک میلیون تومان را به به نام مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور نزد بانک ملی شعبه مهرآباد به حساب 0105772292002 واریز و فیش آن را به واحد ثبت نام تحویل نمایند.