برگزاری دوره هاي آموزشي آزاد دو ساله تعمير و نگهداري موتور و بدنه هواپيما (A&P) واويونيک هواپيما (E&E)

دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري در نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 دوره هاي آموزشي آزاد دو ساله تعمير و نگهداري موتور و بدنه هواپيما (A&P) واويونيک هواپيما (E&E) را برگزار مي نمايد.

•    ظرفيت پذيرش محدود است و اولويت با متقاضياني است كه سابقه تحصيلي و آموزشي بهتري دارند. در صورت لزوم متقاضيان بايد در امتحان تعيين سطح در دروس رياضي، فيزيك و زبان شركت نمايند.


•    ثبت نام فقط از طريق سايت دانشکده و تا پايان وقت اداري 15/11/91 انجام مي‌شود. (http://www.catc.ac.ir/index.php?option=com_rsform&formId=3)


•    کلاس‌هاي اين دوره‌ها از اواخر بهمن ماه شروع مي‌شود.


آدرس : ميدان آزادي – فرودگاه مهرآباد- خيابان معراج
 مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور (دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري)