شورای صنفی دانشجويي جزئی از مجموعه مدیریتی دانشکده محسوب می شود

شورای صنفی دانشجويي جزئی از مجموعه مدیریتی دانشکده محسوب می شود
شورای صنفی دانشکده یک همکار و بازوی کمکی خوب برای مدیران و جزئی از مجموعه مدیریتی دانشکده محسوب می شوند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در جلسه معارفه شورای صنفی دانشجویان که با حضور اعضاء جدید شورای صنفی و جمعی از مدیران دانشکده برگزار شد، عبدالرحیمی رئیس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری گفت: نگاه ما به شورای صنفی نگاه مشارکتی هست و  همه باهم برای بهتر شدن روند آموزش و امور اجرایی دانشکده کمک و پشتیبان هم هستيم.
رئیس دانشکده افزود: کارها و امور در دانشکده باید طوری اجرا شود که دغدغه ای از سوی دانشجویان برای تلاش وجود نداشته باشد و دانشجویان پیشنهادات خود را مبتي بر خلاقیت و نوآوری را به مسئولان ارائه کنند.
عبدالرحیمی گفت: ما باید منابع موجود را در نظر بگیریم و با توجه به محدوديتها بهترین و بهينه ترين استفاده را از منابع داشته باشیم تا بتوانیم متخصصان متعهد و با توانایی بالا تحویل جامعه و صنعت حمل و نقل هوايی کشور دهیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت فرودگاههای کشور اضافه کرد : اراده ما بر بهبود مستمر در مباحث رفاهی  می باشد که با همکاری و کمک هم این امر میسر می گردد.


در ادامه پرستاری معاون آموزشی دانشکده نیز از انجمن صنفی خواست تا دانشجویان را نسبت به حقوق دانشجويی خود آگاه کنند اما توجه داشته باشند که هر جا سخن از حقوق ما باشد در کنار آن مسئولیت نیز وجود دارد .
پرستاری گفت : یکی از مهم ترین فعالیتهای شورای صنفی تشکیل جلسات و هماهنگی بین متشکلها دانشجویی در دانشکده می باشد که از موازی کار و هدر رفت سرمایه و انرژی جلوگیری شود . 


در پایان اعضاء جدید شورای صنفی نیز به ارائه مسائل ونقطه نظرات خود در مورد پیشرفت بهتر امور پرداختند.