هفتم صفر ولادت با سعادت حضرت امام موسي كاظم(ع) مباركباد.

امام موسی کاظم:خير برسان و سخن نيك بگو و سست رأى و فرمان‏برِ هر كس مباش
 امام موسی کاظم:سه چيز تباهى مى‏آورد: پيمان شكنى، رها كردن سنّت و جدا شدن از جماعت.