خروج هواپيماهاي كوچك لوفت هانزا از ناوگان ترافيك مسافري را كاهش مي دهد

خروج هواپيماهاي كوچك لوفت هانزا از ناوگان ترافيك مسافري را كاهش مي دهد

شركت هواپيمايي لوفت هانزا اعلام كرد: به دليل راهبرد اين شركت براي از رده خارج نمودن هواپيماهاي كوچك خود، احتمالا ترافيك مسافري لوفت هانزا در فصل زمستان كاهش يابد.

به گزارش رويترز، لوفت هانزا اعلام كرده است كاهش پروازها ابتدا از مسيرهاي داخلي و اروپايي آغاز خواهد شد، چرا كه بيشتر هواپيماهايي كه در اين مسيرها پرواز مي كنند، از نوع هواپيماهاي بدنه باريك هستند و تا زمان جايگزين نمودن هواپيماهاي جديد در اين مسيرها، پروازهاي داخلي و اروپايي كاهش محسوسي خواهند داشت.