با پاكسازي فرودگاه دمشق، پروازهاي دمشق-بغداد از سر گرفته شد

با پاكسازي فرودگاه دمشق، پروازهاي دمشق-بغداد از سر گرفته شد
يك منبع آگاه در فرودگاه بغداد گفت: شركت هواپيمايي ملي سوريه پروازهاي خود را در مسير دمشق-بغداد-دمشق از سر گرفته است.
اين منبع آگاه كه مايل به افشاي نامش نبود، با اعلام اين خبر گفت: متعاقب پاكسازي فرودگاه دمشق از شورشيان، پروازهاي مستقيم اين فرودگاه در مسير دمشق بغداد از سرگرفته شد.
گفتني است اين مسير يكي از پر ترافيك ترين مسيرهاي پروازي خاورميانه است و هفته اي 14 پرواز مستقيم در اين مسير انجام مي شود.