گسترش ارتباطات مجازي پزشكي هوايي را نيز متحول كرده است

گسترش ارتباطات مجازي پزشكي هوايي را نيز متحول كرده است
مجله پزشكي نيو انگلند در يك مقاله تخصصي نوشت: پیدایش اینترنت و گسترش ارتباطات ماهواره اي تغییرات زیادی را در علوم و صنايع مختلف، به ويژه علم پزشكي، ایجاد کرده ‌است.
بر اساس اين گزارش، با فراگير شدن رايانه ها و گسترش اينترنت، تلاش هاي جمعي براي بهره گيري از اين امكانات آغاز شد و در این میان، دانشمندان علوم پزشكي به این فکر افتادند تا از اين طريق خدمات بهتری را به مردم ارائه دهند.
به اين ترتيب، "پزشكي الکترونیک"، كه یکی از علوم پيشرو در زمينه مسائل بهداشتي-درماني است، توسعه بيشتري يافت و اندكي بعد، برخي خدمات پزشكي مانند صدور پرونده الکترونیک بیمار، پزشكي از راه دور، پزشکی بر اساس شواهد، و همچنين، اطلاع رسانی به متخصصان و تیم‌های مجازی پزشکی، بر پايه همين فن آوري پايه گذاري شد و گسترش يافت.
اما در اين ميان، پزشكي از راه دور، كه مي توان آن را در گرفتن شرح حال از مسافران هوايي و درمان ايشان به كار برد، جايگاهي ويژه يافت و تحولي شگرف در علوم پزشكي به وجود آورد. در اين علم، كه پل ارتباطی میان علوم پزشکی و مهندسی است، جامعه پزشکی از امکانات و پيشرفت هاي خارق العاده ي علوم مهندسی برای ارتقای سطح سلامت جامعه استفاده می‌کند.
در اين روش، پزشكان با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، مرتبط ساختن مراکز درمانی، یا انتقال اطلاعات تشخیصی به درمان بيماران، از جمله مسافران هوايي، مي پردازند. در واقع پزشکی از راه دور به معناي كاربرد ارتباطات الکترونیکی و فناوری ارتباطات از راه دور برای انجام و پشتیبانی خدماتی از قبیل مراقبت های بالینی از راه دور، آموزش پزشكي و توسعه ي بهداشت عمومي است.
در پزشكي از راه دور، پزشكان با استفاده از اطلاعات الکترونیک و فن آوري هاي ارتباطی، به درمان بيماراني مي پردازند كه در برخي نواحي صعب العبور و دور افتاده يا در كشتي و هواپيما مستقر هستند و امكان دسترسي به خدمات يا مراقبت هاي پزشكي پيشرفته را ندارند.