آيا ركود اقتصادي بر صنعت هوانوردي چين هم تاثيرگذار خواهد بود؟

آيا ركود اقتصادي بر صنعت هوانوردي چين هم تاثيرگذار خواهد بود؟
خبرگزاري شين هوا گزارش داد: در اوج بحران مالي و ركود اقتصادي، شركت هاي هواپيمايي چين كه ترافيك بار و مسافر آنها مطلوب است،  اميدوارند افزايش تقاضا براي سفرهاي هوايي هم چنان ادامه داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، ترافيك مسافري شركت هاي چاينا ايسترن، چاينا ساوترن، اير چاينا و هانيان ايرلاينز در دسامبر سال گذشته رشد خوبي داشت كه اين امر بارقه هاي اميد را براي عدم سقوط در بحران روشن نگاه داشته است.
گفتني است در سال هاي اخير، صنعت هوانوردي چين، به دليل رشد اقتصادي اين كشور رشد خارق العاده اي داشت و بسياري از افرادي كه تا چند سال پيش حتي سوار هواپيما نشده بودند، اكنون ترجيح مي دهند با هواپيما سفر كنند.