لوفت هانزا با كيفيت ترين شركت هواپيمايي جهان از ديدگاه مسافران شناخته شد

لوفت هانزا با كيفيت ترين شركت هواپيمايي جهان از ديدگاه مسافران شناخته شد
خوانندگان نشريه "گلوبال تراول" بار ديگر شركت هواپيمايي لوفت هانزا را به عنوان با كيفيت ترين شركت هواپيمايي جهان انتخاب كردند.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس خوانندگان اين نشريه اعلام كرده اند شركت هواپيمايي لوفت هانزا در پروازهاي فرا آتلانتيك بهترين خدمات را ارائه مي دهد و خدمات اين شركت در ساير مسيرها نيز مطلوب تر از خدمات شركت هاي هواپيمايي ديگر است.
بر اساس اين گزارش "جنس بيسشاف"، معاون بخش آمريكاي لوفت هانزا، با اعلام خرسندي از اين انتخاب گفت: اين انتخاب ما را در براي ارائه خدمات بهتر مصمم تر كرد.
وي با قدرداني از مسافران لوفت هانزا افزود: در بحبوهه بحران اقتصادي، مسافران لوفت هانزا به شركت خود وفادار ماندند و با راي خود موجبات خوشحالي ما را فراهم ساختند.