هواپيمايي كشوري عربستان: نرخ بليت هاي داخلي بايد عادلانه باشد

هواپيمايي كشوري عربستان: نرخ بليت هاي داخلي بايد عادلانه باشد
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري عربستان سعودي از آن دسته از شركت هاي هواپيمايي خارجي كه مايل به انجام پروازهاي داخلي در فضاي عربستان هستند، خواست تا مبالغ دريافتي شان بابت نرخ بليت، "عادلانه" باشد.
به گزارش عرب نيوز، شاهزاده "فهد بن عبدالله" با بيان اين مطلب افزود: هر چند قبول داريم كه تقاضا براي پرواز در برخي مسيرهاي داخلي در حدي نيست كه شركت هاي هواپيمايي را ترغيب به برقراري پرواز به آن مناطق كند، ولي در عين حال نمي توانيم اين اجازه را بدهيم كه هر شركت هواپيمايي به هر نحوي كه مايل بود نرخ بليت را تعيين كند.