پس از 15 سال وقفه، كره ايرلاينز پروازهاي خود را به عربستان از سرگرفت

پس از 15 سال وقفه، كره ايرلاينز پروازهاي خود را به عربستان از سرگرفت
خطوط هوايي كره ايرلاينز اعلام كرد: اين شركت هواپيمايي در نظر دارد پس از 15 سال وقفه، پروازهاي خود را به مقصد شهرهاي عربستان سعودي از سربگيرد.
به گزارش رويترز، اين شركت هواپيمايي كه در ناوگان خود از ايرباس هاي جديد 200-330 استفاده مي كند، با انجام هفته اي سه پرواز، فرودگاه اينچان كره جنوبي را به پايتخت عربستان و همچنين شهر بندري جده متصل خواهد كرد.
گفتني است پس از پايان قراردادهاي شركت هاي عمراني كره با طرف هاي سعودي در سال 1997، خطوط هوايي كره جنوبي كليه پروازهاي خود را به مقصد عربستان متوقف كرد.