ترافيك مسافري خطوط هوايي خاورميانه در ماه سپتامبر افزايش يافت

ترافيك مسافري خطوط هوايي خاورميانه در ماه سپتامبر افزايش يافت
در ماه سپتامبر سال جاري ميلادي، ترافيك مسافري شركت هاي هواپيمايي خاورميانه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 3/13 درصد رشد داشت كه اين ميزان افزايش، نشانگر روند رو به رشد صنعت هواپيمايي اين نقطه از جهان است.
به گزارش وب سايت رسمي ياتا، هر چند اين ميزان رشد، در مقايسه با رشد 17 درصدي ترافيك مسافري در ماه اوت، اندك به نظر مي رسد، اما بايد توجه داشت رشد خارق العاده ترافيك در ماه اوت، به دليل مقايسه ترافيك اين ايام با ماه اوت سال 2011 است كه در آن سال، با ماه رمضان مصادف شده بود.