گلف اير با صرفه جويي در هزينه ها از ورطه ورشكستگي رهايي يافت

گلف اير با صرفه جويي در هزينه ها از ورطه ورشكستگي رهايي يافت
شركت هواپيمايي گلف اير بحرين كه عملا در ورطه ورشكستگي افتاده بود، پس از انجام مجموعه هاي از اقدامات منظم اقتصادي، كه در واقع نوعي تغيير ساختار در چارت سازماني گلف اير بود، موفق به صرفه جويي 25 ميليون ديناري (67 ميليون دلاري) در هزينه هاي خود شد.

بر اساس اين گزارش، راهبردهاي كلاني كه گلف اير از دو سال پيش در پيش گرفت، موجب رهايي اين شركت هواپيمايي از خطر ورشكستگي شد.

ناگفته نماند افزايش بهره وري پرسنل و كاهش هزينه ها يكي ديگر از اقداماتي بود كه گلف اير براي فرار از ورشكستگي در پيش گرفت و اين امر، موجب صرفه جويي 12 درصدي در هزينه هاي اين شركت هواپيمايي شد.