كانتاس هواپيمايي امارات را جايگزين بريتيش ايرويز كرد

كانتاس هواپيمايي امارات را جايگزين بريتيش ايرويز كرد
شركت هواپيمايي كانتاس استراليا كه سال ها بريتيش ايرويز را به عنوان يك شريك راهبردي در كنار خود داشت، در يك تصميم ناگهاني، همكاري خود را با شركت بريتانيايي لغو و يك قرارداد همكاري با هواپيمايي امارات منعقد كرد.
به گزارش رويترز، كانتاس اعلام كرده است براي احياي برخي بازارهاي خود و حضور قدرتمندتر در بازارهاي جهاني، چاره اي جز همكاري با غول هاي هواپيمايي جهان ندارد و هواپيمايي امارات نشان داده است يكي از بهترين هاي صنعت هواپيمايي در حال حاضر است.
گفتني است هواپيمايي امارات در حالي وارد اين همكاري مي شود كه در سال هاي اخير هيچ براي ورود به الاينس هاي هواپيمايي و همكاري با ساير خطوط هوايي تمايلي نشان نداده بود.