فرودگاه دمودودوف مسكو به بخش خصوصي واگذار مي شودفرودگاه دمودودوف مسكو به بخش خصوصي واگذار مي شود
موسسه مالی گلد من ساش به عنوان مشاور ارشد مالی طرح فروش فرودگاه بین المللی مسکو انتخاب شده و قرار است به زودی پیشنهاد مشترک دولت روسیه و این موسسه به سرمایه گذاران خصوصی برای فروش سهام این فرودگاه ارائه شود.

به گزارش خبرگزاري ايتارتاس،موسسه مذكور ارزش این فرودگاه بزرگ بین المللی را در حدود 7 میلیارد دلار برآورد کرده است.