گيتنس: كنفرانس لندن بهترين رويداد اتحاديه بين المللي فرودگاه ها بود

گيتنس: كنفرانس لندن بهترين رويداد اتحاديه بين المللي فرودگاه ها بود
مديركل اتحاديه بين المللي فرودگاه ها در خصوص چهارمين كنفرانس مالي و اقتصادي اين نهاد بين المللي هوانوردي گفت: اين رويداد شايد بزرگ ترين رخداد صنعت فرودگاهي نباشد، اما قطعا بهترين آنها بود.
به گزارش رويترز، "آنجلا گيتنس" با بيان اين مطلب افزود: در اين كنفرانس كه در اوائل ماه مارس در شهر لندن برگزار شد،250 مدير ارشد از 52 فرودگاه 60 كشور مختلف جهان شركت داشتند كه در خصوص مهم ترين مسائل پيش روي صنعت، با يكديگر بحث و گفتگو كردند.
وي ادامه داد: در سال هاي اخير، تحولات و رخدادهاي صنعت فرودگاهي بسيار زياد و گسترده بود، به گونه اي كه جهان به ندرت شاهد چنين اتفاقاتي در خصوص بي ثباتي بازار و توسعه اقتصادي بوده است.  
گيتنس در خصوص عايدات فرودگاه هاي جهان گفت: در حالي كه برخي فرودگاه ها براي تامين منابع مالي لازم براي توسعه فرودگاه ها با مشكلات جدي مواجه هستند و برخي ديگر با مشكلات ناشي از كاهش مسافر دست و پنجه نرم مي كنند، برخي فرودگاه ها موفق به ثبت ركوردهاي بي سابقه در زمينه ترافيك بار و مسافر و افزايش درآمدهاي تجاري خود شدند.
وي با نگاهي به آمار سال گذشته گفت: در سال 2011، ترافيك مسافري جهاني، در مجموع، پنج درصد و درآمدهاي فرودگاهي شش درصدي افزايش يافت كه با در نظر گرفتن ناآرامي هاي سياسي و اقتصادي، اين ميزان رشد، پيشرفت مطلوبي محسوب مي شود.
گيتنس در عين حال، رشد ترافيك كارگو (بار هوايي تجاري) را رضايت بخش ندانست و گفت: رشد ترافيك كارگو در سراسر جهان، فقط 7/0 درصد بوده كه ادامه اين روند، باعث نگراني است.
مديركل اتحاديه بين المللي فرودگاه ها در ادامه با اشاره به لزوم به كار گيري روش هاي نوين در كسب و كارهاي نوين فرودگاهي يادآور شد: براي افزايش درآمدهاي هوانوردي و غير هوانوردي، حفظ پويايي فرودگاه ها كاري ضروري است كه اين امر، بر عهده مديران فرودگاه هاست.
گيتنس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت تجديد نظر در پيش بيني هاي اتحاديه بين المللي فرودگاه ها گفت: اين نهاد بين المللي پيش بيني كرده بود رشد صنعت فرودگاهي در سال جديد ميلادي 2/5 درصد باشد كه با توجه به شرايط، اين ميزان  را تعديل و به 9/3 درصد كاهش داد. همچنين، اتحاديه بين المللي فرودگاه ها متوسط رشد سالانه را نيز تا سال 2015 ميلادي، از 9/4 به 4/4 درصد تقليل داد.
وي در پايان سخنان خود، هر چند منطقه آسيا-اقيانوسيه را داراي سريع ترين رشد را در ميان ساير مناطق معرفي كرد، اما با اذعان به رشد اقتصادي آفريقا گفت: رشد اقتصادي آفريقا به قدري سريع است كه با ادامه روند كنوني، تا پنج سال آينده، قاره سياه منطقه آسيا و اقيانوسيه را پشت سر خواهد گذاشت.