هواپيماهاي خارجي در مسيرهاي داخلي عربستان پرواز مي كنند

هواپيماهاي خارجي در مسيرهاي داخلي عربستان پرواز مي كنند

سازمان هواپيمايي كشوري عربستان اعلام كرد: آن دسته از شركت هاي هواپيمايي خارجي كه مايل به پرواز در مسيرهاي داخلي عربستان هستند، بايد تقاضاي خود را تا پايان ماه صفر به اين سازمان تسليم نمايند.

به گزارش گلف نيوز، هم اكنون امتياز انجام پروازهاي داخلي عربستان در اختيار هواپيمايي ملي اين كشور و خطوط هوايي ارزان قيمت ناس است، اما به دليل افزايش تقاضا براي پرواز در مسيرهاي داخلي و از طرفي، امكان برداشتن سقف قيمت از اين پروازها، دولت عربستان با اجازه دادن به خطوط هوايي خارجي براي پرواز در مسيرهاي داخلي اين كشور، سعي دارد ضمن متعادل كردن عرضه و تقاضا، با حذف سقف قيمت، از زيان دهي خطوط هوايي داخلي نيز جلوگيري كند.

بازار داخلي عربستان يك بازار 27 ميليون است كه به دليل اقبال مردم به سفر با هواپيما، اين بازار روز به روز در حال گسترش است.