صنعت حمل و نقل بار هوايي همچنان با كاهش تقاضا مواجه است

صنعت حمل و نقل بار هوايي همچنان با كاهش تقاضا مواجه است

خبرگزاري شين هوا گزارش داد: رونق بي سابقه صنعت حمل و نقل بار هوايي كه از دو سال پيش آغاز شده بود، از سه ماهه نخست سال جاري به تدريج متوقف شد كه اين امر، موجبات نگراني اقتصاد جهاني را فراهم كرده است.

بر اساس اين گزارش، هم اكنون پيش بيني اثرات اقتصاد ضعيف آمريكا و اروپا بر اقتصاد كشورهاي آسيايي، به خصوص چين، به مهم ترين دغدغه تحليلگران مالي تبديل شده است.

تحليلگران معتقدند: معمولا وضعيت وخيم صنعت كارگو از مهم ترين دلايل اقتصاد بيمار جهاني است و در صورتي كه صحت اين امر اثبات شود، بايد منتظر بحران هاي جدي تري در اقتصاد جهاني باشيم.

اين گزارش حاكي است: در اوت 2011، وضعيت نابسامان اقتصاد آمريكا به بدترين وضع خود از زمان آغاز بحران مالي رسيد و تقاضا براي حمل و نقل بار هوايي، به كم ترين سطح خود در ماه هاي اخير، تنزل يافت.

اين در حالي است كه به گزارش نشريه وال استريت آمريكا، وضعيت نابسامان اقتصادي در آمريكا و اروپا، بر اقتصاد چين نيز تاثيرات نامطلوبي خواهد داشت.

با توجه به ادامه ركود اقتصادي و عدم تقاضا براي جابه جايي بار هوايي، ياتا نيز پيش بيني كرده است صنعت حمل و نقل بار هوايي در تا اواخر سال جاري ميلادي همچنان راكد بماند.

گفتني است شركت هاي هواپيمايي آسيايي در چند سال گذشته، رشد فوق العاده اي داشتند و به همين دليل، صدها فروند هواپيماي جديد سفارش دادند.

در حال حاضر نيز، بيش از 40 درصد ترافيك بار هوايي به دست شركت هاي هواپيمايي آسيايي انجام مي شود، اما از ژوئن سال جاري ميلادي كه ترافيك مسافري اين شركت ها در حدود 8/5 درصد كاهش يافت، رشد اين شركت ها نيز عملا متوقف گرديد.