ترافيك مسافري فرودگاه بين المللي ابوظبي در حال افزايش است

ترافيك مسافري فرودگاه بين المللي ابوظبي در حال افزايش است

اتحاديه بين المللي فرودگاه ها اعلام كرد: فرودگاه بين المللي ابوظبي از جمله فرودگاه هايي است كه بيشترين رشد را در ميان فرودگاه هاي خاورميانه داشته است.

به گزارش رويترز، شركت فرودگاه هاي ابوظبي پيش بيني كرده است تا پايان سال جاري ميلادي، بيش از 12 ميليون نفر از اين فرودگاه جابه جا شوند كه در صورت تحقق اين امر، ترافيك مسافري اين فرودگاه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد 11 درصدي خواهد بود.

اين در حالي است كه در 9 ماهه نخست سال جاري ميلادي در حدود 9 ميليون مسافر از اين فرودگاه جابه جا شدند كه اين ميزان، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 9 درصد افزايش داشته است.

شركت فرودگاه هاي ابوظبي معتقد است با افتتاح ترمينال ميد فيلد و تكميل طرح هاي توسعه اماكن در فرودگاه ابوظبي، در سال هاي آتي، رشد ترافيك مسافري در اين فرودگاه دو رقمي خواهد بود.