لوفت هانزا سامانه هاي هندلينگ زميني فرودگاه هاي عراق را كنترل مي كند

لوفت هانزا سامانه هاي هندلينگ زميني فرودگاه هاي عراق را كنترل مي كند

دولت عراق و خطوط هوايي لوفت هانزاي آلمان براي تقويت سامانه هاي هندلينگ زميني فرودگاه هاي عراق قرارداد همكاري امضا كردند.

به گزارش رويترز، "هادي الاميري"، وزير حمل و نقل عراق، با تاييد اين خبر گفت: هدف از امضاي اين قرارداد، تاييد آمادگي عملياتي سامانه هاي هندلينگ زميني فرودگاه هاي عراق است و طرف آلماني موظف شده است نهايتا تا پايان سال 2012، بازديدهاي خود را به پايان برساند و نتيجه را به طرف عراقي اعلام كند.