فرودگاه بين المللي ابوظبي باز هم توسعه مي يابد

فرودگاه بين المللي ابوظبي باز هم توسعه مي يابد

مدير اجرايي شركت فرودگاه هاي ابوظبي گفت: با توجه به افزايش چشمگير ترافيك مسافري در فرودگاه ابوظبي، طرح هاي لازم براي توسعه فرودگاه و تكميل هر چه سريع تر ترمينال ميدفيلد آغاز شده است.

به گزارش گلف نيوز "جيمز بنت" با بيان اين مطلب افزود: به رغم توسعه ترمينال هاي 1 و3، به دليل رشد پرشتاب ترافيك مسافري، فرودگاه باز هم با كمبود فضا مواجه است.