كاهش ترافيك بار هوايي در فرودگاه هنگ كنگ ادامه دارد900906

كاهش ترافيك بار هوايي در فرودگاه هنگ كنگ ادامه دارد

رويترز گزارش داد: فرودگاه هنگ كنگ كه عنوان پرترافيك ترين فرودگاه باري جهان را يدك مي كشد، در ماه سپتامبر سال جاري، شاهد كاهش 1/6 درصدي در بخش كارگو بوده است.

بر اساس اين گزارش، ترافيك بار هوايي كه يكي از اصلي ترين شاخص هاي اقتصاد و تجارت جهاني است، حداقل به 35 درصد از كسب و كارهاي مختلف خدمات ارائه مي كند.

اين گزارش حاكي است: متعاقب وقوع بحران هاي مالي در اروپا و آمريكاي شمالي، فرودگاه هنگ كنگ شاهد كاهش چشمگير تقاضا براي صادارات انواع كالاها به مقصد كشورهاي مذكور بوده است.

اين در حالي است كه ميزان بار هوايي غير تجاري جابه جا شده از فرودگاه هنگ كنگ نيز در ماه سپتامبر به 325 هزار تن رسيده است كه ادامه بحران هاي اقتصادي، كاهش اعتماد بخش تجاري، و بي ثباتي در بازارها،‌ از مهم ترين دلايل اين امر بوده است.

اين گزارش مي افزايد: ‌در 9 ماه نخست سال جاري، بيش از دو ميليون و 400 هزار تن كارگو  از فرودگاه هنگ كنگ جابه جا شده است كه اين ميزان، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته،  9/3 درصد كاهش داشته است.

اين گزارش حاكي است: بيشترين كاهش در جابه جايي كالا مربوط به كاهش واردات از چين بوده كه بزرگ ترين شريك تجاري هنگ كنگ محسوب مي شود.

گفتني است در سال گذشته، ارزش صادرات و واردات بين هنگ كنگ و چين بالغ بر 230 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه در ماه سپتامبر، حجم صادرات چين 1/17 درصد كاهش داشته است.

كارشناسان اقتصادي جهان بر اين باورند كه در صورت ادامه ي بحران هاي مالي و بي ثباتي در بازارهاي تجاري جهان، ضعف در بخش كارگو هوايي در ماه هاي آتي نيز ادامه خواهد يافت.