جيمز هوگان: الاتحاد تا سال 2012 به سودآوري مي رسد

جيمز هوگان: الاتحاد تا سال 2012 به سودآوري مي رسد

مدير شركت هواپيمايي اتحاد ايرلاينز، كه شركت تحت مديريت اش هواپيمايي ملي امارات محسوب مي شود، روز گذشته اعلام كرد: اين شركت تا پايان سال 2012 به سودآوري خواهد رسيد.

به گزارش گلف نيوز، "جيمز هوگان" با بيان اين مطلب افزود:به رغم وجود مشكلات در بازارهاي هواپيمايي و ترس از وقوع بحران هاي مالي جديد، اتحاد ايرلاينز كه در سال جاري به نقطه سر به سر مالي رسيده است، در سال 2012 به سودآوري خواهد رسيد.

اين در حالي است كه اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي ياتا، هفته ي گذشته پيش بيني كرد:سود خطوط هوايي جهان در سال 2012، با كاهش 29 درصدي به چهار ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد رسيد. بر اساس اين پيش بيني،خطوط هوايي جهان تا پايان سال جاري سود شش ميليارد و 900 ميليون دلاري  را تجربه خواهند كرد.