ايرباس فقط در ازاي افزايش بهره وري تضمين شغلي مي دهد

ايرباس فقط در ازاي افزايش بهره وري تضمين شغلي مي دهد

چهار هزار نفر از كاركنان شركت هواپيماسازي ایرباس، شعبه آلمان، در اعتصابی كه اتحادیه "آی جی متال" سازماندهی كرده بود، شركت كردند.

به گزارش خبرگزاری رويترز، اين اعتصاب زماني صورت گرفت كه ايرباس اعلام كرد صرفا در ازاي افزايش بهره وري قادر به ارائه تضمين هاي شغلي لازم است.

اما طرفين پس از 18 ماه كش و قوس، نتوانستند به توافقي در اين خصوص دست يابند كه اين امر، اعتصاب كاركنان كارخانجات توليد ايرباس 320 را به دنبال داشت.

ايرباس بزرگ ترين سازنده جت هاي مسافربري است كه كارخانجات آن عمدتا در آلمان و فرانسه واقع است. ساختمان هاي مركزي ايرباس در تولوز قرار دارد