Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 12 فروردين 1402

اطلاعیه شماره 4 در خصوص دانشجویان ورودی سال 1401

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه_4.pdf)اطلاعیه_4.pdf[ ]234 Kb
دانلود این فایل (فرم های ثبت نام.pdf)فرم های ثبت نام.pdf[ ]195 Kb