Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 08 فروردين 1402

اطلاعیه در خصوص حضور در دانشکده در نیمسال اول 1402-1401

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیـه (1).pdf)اطلاعیـه (1).pdf[ ]201 Kb