Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

جمعه, 07 بهمن 1401

اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحان جایگزین روز دوشنبه 13تیرماه

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه.pdf)اطلاعیه.pdf[ ]108 Kb