Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 19 اسفند 1399

نحوه ثبت نام و ارسال مدارک پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1399

برای مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید درضمن دانشجویان باید با مراجعه به سایت زیر، فرم کارنامه سلامت را نیز به صورت آنلاین تکمیل نمایند.