Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 21 مرداد 1399

تعطیلی خوابگاه و فعالیت های آموزش حضوری مرکز به مدت یک هفته

برای مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه.pdf)اطلاعیه.pdf[ ]17 Kb