Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

جمعه, 15 فروردين 1399

اطلاعیه ثبت نام کارنامه سلامت روان

با عنایت به اجرای الکترونیک طرح کشوری کارنامه سلامت روان دانشجویی، از دانشجویان گرامی تقاضا می شود از تاریخ 6 مهر تا 30 مهر به آدرس زیر مراجعه و فرم مرتبط را تکمیل نمایند.