Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 28 آبان 1398

اطلاعیه برای دانشپذیران دوره های آزاد

بعلت مشکلات فنی تا اطلاع ثانوی ثبت نام آزمونهای ماژولی متوقف و متعاقبا زمان ثبت نام اعلام می گردد . 

                                                                                                                                                                                                                                              مرکز آزمونهای آموزشهای آزاد