Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 23 آبان 1397

تمدید تاریخ حذف و اضافه

        « اطلاعیه »
به اطلاع کلیه دانشجویان  میرساند  به دلیل درخواست های مکرر دانشجویان حذف و اضافه تا روز سه شنبه مورخ  30/5/97  تمدید گردید.
                                                                                                                                اداره خدمات آموزشی                                                                                         29/5/97