برنامه پیشنهادی جهت انتخاب واحد دانشجویان گروه تعمیر و نگهداری هواپیما


اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع میرساند درس مواد مرکب  به برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96 ( کارشناسی ناپیوسته ) اضافه گردید.  
گروه تعمیر و نگهداری