Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 18 بهمن 1401

اطلاعيه امتحانات مجدد M4-B1 , M6-B1 , M6-B2 , M8

اطلاعیه
شرکت کنندگان در آزمون M4-B1 مورخه 24/11/97 (نوبتهای اول و دوم) که نمره قبولی کسب نکرده اند بدلیل مشکلات سیستمی حادث شده در حین آزمون، این امتحان مجددا در تاریخ 25/1/98  تکرارخواهد شد. (بدون پرداخت هزینه)
دو: افرادی که در امتحانات M8, M6-B1, M6-B2 موفق به کسب نمره قبولی     نشده اند بر طبق بند 1.11 از  APPENDIX II PART 66 ، ملزم به شرکت در     کلاس جبرانی فشرده قبل از برگزاری امتحانات فوق می باشند و در تاریخهای 26 الی 31 فروردین 98  بدون پرداخت هزینه برای این دسته از دانشپذیران، امتحانات ماژولهای فوق برگزار می شود. بدیهی است عدم شرکت هر دانشپذیردر کلاس جبرانی مورد اشاره به منزله انصراف از امتحانات مذکور می باشد .
دانشپذیران جهت آگاهی از تاریخ امتحانات به فایل پیوست مراجعه کنند.

پیوست ها:
دانلود این فایل (Copy of آزمون مجدد.xlsx)Copy of آزمون مجدد.xlsx[ ]22 Kb