Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 01 اسفند 1397

اعلام برنامهً ثبت نام در امتحانات پایان ترم شهریور ماه و مهر ماه96

به اطلاع دانش پذیران دوره های آزاد رشته های B1 و B2 اعم از بلند مدت و تکمیلی می رساند:
زمان ثبت نام امتحانات از تاریخ 28/4/96 تا تاریخ 24/5/96 و از طریق سایت می باشد. امکان تمدید زمان ثبت نام به هیچ وجه وجود ندارد. 
ذکر این نکته ضروری است فرایند ثبت نام امتحانات اعم از پایان ترم، تجدیدی و تطبیقی برای دانش پذیران ورودی بهمن ماه 95 و بعد از آن فقط از طریق وب سایت دانشکده امکان پذیر است.
در ضمن لیست اسامی دانش پذیران قبل از ورودی بهمن ماه 95، همانند ترمهای گذشته دروسی را که در ترم جاری (ترم تابستان 96) اخذ نموده اند (در صورت تکمیل دروس ماژول) توسط آموزش های آزاد برای مرکز آزمون کامپیوتری جهت انجام امتحانات پایان ترم ارسال می گردد. 
بدیهی است انجام امتحان تجدیدی و تطبیقی برای ورودی های ماقبل بهمن 95 نیز فقط از طریق ثبت نام در وب سایت امکان پذیر می باشد.