خبر فوری همایش

images

 " دعوتنامه شرکت در اولین همایش رویکردهای میان رشته ای در ارتباطات هوانوردی به ایمیل منتخبین ارسال شد "