Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 26 دی 1397

اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت شهریه

اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت  شهریه
به اطلاع دانشپذیران دوره‌های آزاد می‌رساند این دانشپذیران تا 5/5/94 فرصت دارند نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام کنند  در صورت عدم پرداخت شهریه تا این تاریخ مشمول جریمه دیرکرد خواهند شد. دانشپذیرانی که تا 5/5/94 شهریه خود را پرداخت نکرده باشند تا تاریخ 18/5/94 فرصت دارند تا نسبت به پرداخت شهریه خود و جریمه دیرکرد اقدام کنند. بدیهی است پس از این تاریخ اسامی دانشپذیران بدهکار از لیست امتحان حذف خواهد شد.