Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 29 تیر 1398

ايمني در ايران همواره روند رو به رشدي داشته است

رييس كميسيون مجلس شوراي اسلامي گفت: ايمني در صنعت حمل و نقل هوايي مقدم بر فعاليت هاي كمي و كيفي است و آمارها نشان مي دهد همواره ايمني در ايران و جهان روند رو به رشدي داشته است.
به گزارش روابط عمومي ، سيد مهدي هاشمي عصر چهارشنبه در مراسم اختتاميه اولين همايش ايمني در حمل و نقل هوايي افزود: در صنعت حمل و نقل هوايي آنچنان توليد علم نداشتيم، زيرا در اين عرصه ما بيشتر مصرف كننده بوديم و انتظار اين است كه با رعايت همه اصول و جوانب در اين عرصه در خط مقدم توليد علم قرار بگيريم.

وي افزود: هر چند كه تاكنون تحريم هاي ظالمانه و ناعادلانه در اين صنعت مشكلات زيادي را براي ما به وجود آورده است، اما با شرايط جديدي كه به وجود آمده است با برنامه ريزي مناسب مي توانيم در اين عرصه توليد علم و ثروت خود را افزايش دهيم.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان آن كه، در حوزه نرم افزاري صنعت حمل و نقل هوايي امكانات زيادي داريم گفت: با فراهم شدن بسترهاي لغو تحريم بايد با تلاش دست اندركاران و مسوولان شاهد رشد كمي و كيفي صنعت حمل و نقل هوايي با رويكرد ايمني باشيم.

وي با اشاره به اهميت ايمني در صنعت حمل و نقل ايمني يادآور شد: ايمني مهمترين مقوله صنعت حمل و نقل هوايي است و تمام شاخص ها در اين صنعت با ايمني سنجيده مي شود.

هاشمي گفت: شاخص هاي رضايتمندي و جلب رضايت مردم همانند بحث ايمني در صنعت حمل و نقل هوايي اهميت زيادي دارد و مديران اين صنعت بايد به ايمني و جلب رضايتمندي مردم اهميت زيادي قائل شوند.

وي با بيان اينكه ايمني خواسته تمام مسوولان است گفت: ايمني در صنعت حمل و نقل هوايي مقدم بر فعاليت هاي كمي و كيفي است و آمارها نشان مي دهد همواره ايمني در ايران و جهان روند رو به رشدي داشته است.

رييس كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: سازمان هواپيمايي كشوري در اين عرصه بايد با استفاده از تجربيات گذشته و ظرفيت هاي موجود به ايمني حمل و نقل هوايي توجه ويژه اي داشته باشد و كميسيون عمران مجلس نيز از همه برنامه هاي اين سازمان در اين عرصه حمايت خواهد كرد.

وي بر تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه صنعت حمل و نقل هوايي تاكيد كرد و گفت: منابع انساني متخصص در صنعت حمل و نقل هوايي اهميت زيادي دارد.

اولين همايش ايمني در حمل و نقل هوايي با حضور مسوولان صنعت حمل و نقل هوايي ، دست اندركاران امور فرودگاهي، اساتيد و كارشناسان اين صنعت روزهاي سوم و چهارم تيرماه سال جاري برگزار و عصر امروز به كار خود پايان داد.