Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 03 بهمن 1397

دانش پذيراني كه شهريه ترم جاري را پرداخت نكرده اند(اطـلاعـیه)
به اطلاع دانش پذيراني كه شهريه ترم جاري را پرداخت نكرده اند مي رساند:
تنها تا تاريخ 92/11/21 فرصت دارند تا شهريه خود را پرداخت كنند. در صورت تاخير در پرداخت شهريه مشمول 5% جريمه دير كرد مي شوند.
ذكر اين موضوع لازم است كه عدم پرداخت شهريه تا تاريخ 92/11/30 به معني انصراف از تحصيل بوده و از حضور ايشان در كلاس درس ممانعت به عمل خواهد آمد.
                                                                                        
                                                                                                              (دفتر آموزش هاي آزاد)