سود عملياتي ميدل ايست ايرلاينز در سال گذشته ميلادي كاهش داشت

سود عملياتي ميدل ايست ايرلاينز در سال گذشته ميلادي كاهش داشت
شركت هواپيمايي ميدل ايست ايرلاينز لبنان اعلام كرد: در سال گذشته ميلادي، سود عملياتي اين شركت هواپيمايي با كاهش 45 درصدي، به 40 ميليون دلار كاهش يافت.
به گزارش ديلي استار، دليل اين امر افزايش نرخ سوخت، افزايش حقوق و دستمزد پرسنل، و مهم تر از همه ادامه ناآرامي هاي سياسي در منطقه عنوان شده است.
"محمد حوت"، مدير عامل مديل ايست ايرلاينز، در اين خصوص گفت: در سال گذشته، برخي عوامل موجب كاهش سود عملياتي ما شد، اما در صورتي كه نرخ سوخت در سال جاري تعديل شود، باز هم مي توانيم به سود مطلوبي برسيم.
وي مصوبه دولت را دليل افزايش حقوق و مزاياي كاركنان عنوان كرد و گفت: دولت تصريح كرده است حقوق و مزاياي كاركنان را همه ساله افزايش دهيم.